Zawód komornika sądowego polega na realizowaniu czynności o charakterze egzekucyjnym. Ustawa, która reguluje tę profesję mówi, że ma on uprawnienie realizować inne zadania pod warunkiem, że zostanie do tego upoważniony na mocy innego aktu normatywnego.

Przepisy zawierające definicję profesji komornika to akt z 29 sierpnia 1997 roku. Mówią, że w pierwszej kolejności jest on funkcjonariuszem publicznym, który jest związany z sądem rejonowym.

JAK ZOSTAĆ KOMORNIKIEM?

Aby móc wykonywać tak odpowiedzialny zawód, jakim jest komornik, należy ukończyć studia prawnicza. Trwają one pięć lat i są zakończone uzyskaniem tytułu magistra prawa. Następnym zaś etapem jest odbycie aplikacji komorniczej. Istotnym etapem edukacji jest także egzamin komorniczy oraz odbycie asesury, która trwa dwa lata.

Po tak rzetelnej nauce ustawodawca ma pewność, że osoba pełniąca zadania przewidziane dla tego typu funkcjonariusza publicznego, wywiąże się z nich w sposób rzetelny.

CO POWINNO CHARAKTERYZOWAĆ KOMORNIKA?

Dobry komornik już na pierwszy rzut oka powinien budzić zaufanie i szacunek. Z tego właśnie powodu musi on posiadać nieposzlakowaną opinię. Ustawodawca przewidział też potrzebę dojrzałości psychicznej na tym stanowisku. Z tego powodu właśnie komornik sądowy musi mieć ukończone co najmniej dwadzieścia sześć lat, aby samodzielne realizować czynności przewidziane w kodeksie postępowania karnego.

Ważne jest także to, że komornik jest podmiotem niezawisłym. W prawie oznacza to, że podlega on tylko i wyłącznie Konstytucji, która jest najwyższym prawem w państwie oraz ustawą. Jest przy tym niezależny w szczególności od władzy wykonawczej. Taka konstrukcja prawna daje pewność, że komornik będzie wykonywał swoje zadania w sposób swobodny oraz zgodny z powszechnie obowiązującym prawem.

Warto wiedzieć przy tym, że komornik, który jest przypisany do poszczególnego sądu rejonowego, podlega prezesowi tego sądu. Jest to zależność służbowa. Prezes sądu nadzoruje na przykład sprawność działania. Taka konstrukcja prawna wyśmienicie pomaga uniknąć przewlekłości postępowania. Jest to niezwykle ważne biorąc pod uwagę celowość powołania funkcji komornika sądowego dla całego społeczeństwa. Ma on bowiem za zadanie realizować rozstrzygnięcia, które wynikają z roszczeń cywilnych. Istotną kwestą jest tu także przymus egzekucyjny.

Warto wiedzieć przy tym, że przymus egzekucyjny ma na celu wymuszenie na podmiocie zobowiązanym, by dostosował się on w pełni do treści orzeczenia, które jest opatrzone przez sąd klauzulą wykonalności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here